Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia WJM 2020

2014

Uchwała Nr 1/2014 o założeniu Stowarzyszenia WJM 2020

Uchwała Nr 2/2014 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia WJM 2020

Uchwała Nr 3/2014 o wyborze Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia WJM 2020

Uchwała Nr 4/2014 o wyborze Zarządu Stowarzyszenia WJM 2020

Uchwała Nr 5/2014 o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia WJM 2020


2015

Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia WJM 2020

Uchwała Nr 2/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania

Uchwała Nr 3/2015 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia WJM 2020

Uchwała Nr 4/2015 w spr. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia WJM 2020

Uchwała Nr 5/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia WJM 2020

Uchwała Nr 6/2015 w spr. zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Uchwała Nr 7/2015 w spr. określenia ogólnych zas. gospodarowania majątkiem

Uchwała Nr 8/2015 w sprawie ustalenia terminów i wysokości składek członkowskich

Uchwała Nr 9/2015 w spr. uchwalenia rocznego planu finansowego Stowarzyszenia WJM 2020

Uchwała Nr 10/2015 w spr. uchwalenia planu działania Stowarzyszenia na 2015 rok

Uchwała Nr 11/2015 w spr. przystąpienia do projektu

Stanowisko dot. współpracy z FOWJM

Stanowisko dot. finansowania projektu Mazurska Pętla Rowerowa

Stanowisko dot. finansowania projektu 7 Cudów Mazur

Uchwała Nr III/12/2015 w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego

Uchwała Nr III/13/2015 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej

Uchwała Nr III/14/2015 w sprawie współdziałania z Powiatem Mrągowskim i Węgorzewskim


2016

Uchwała Nr I/1/2016 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej

Uchwała Nr I/2/2016 w sprawie przystąpienia do projektu

Uchwała Nr II/3/2016 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro

Uchwała Nr II/4/2016 w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/5/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała Nr II/6/2016 w sprawie udzielenia absolutorium

Uchwała Nr II/7/2016 w sprawie przyjęcia ramowego planu działania na 2016 rok

Uchwała Nr III/8/2016 w sprawie przyjęcia ramowego planu działania na 2017 r.

Uchwała Nr III/9/2016 w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego

Uchwała Nr III/10/2016 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej


2017

Uchwała Nr I/01/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej

Uchwała Nr I/02/2017 w sprawie zmiany rocznego planu finansowego

Uchwała Nr II/03/2017 w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/04/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała Nr II/05/2017 w sprawie udzielenia absolutorium

Stanowisko z dnia 27.06.2017r w sprawie finansowania projektu

– załacznik do Stanowiska w sprawie finansowania projektu

Uchwała Nr III/06/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej

Uchwała Nr III/07/2017 w sprawie zmiany rocznego planu finansowego

Uchwała Nr IV/8/2017 w sprawie przyjęcia ramowego planu działania na rok 2018

Uchwała Nr IV/9/2017 w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego

Uchwała Nr IV/10/2017 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej


2018

Uchwała Nr I/01/2018 w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/02/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała Nr I/03/2018 w sprawie udzielenia absolutorium

Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie przyjęcia romowego planu działania na 2019 rok

Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego

Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej

Uchwała Nr III/1/2018 w sprawie odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała Nr III/2/2018 w sprawie odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała Nr III/3/2018 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała Nr III/4/2018 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała Nr III/5/2018 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr III/6/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej


2019

Uchwała Nr I/01/2019 w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/02/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała Nr I/03/2019 w sprawie udzielenia absolutorium

Uchwała Nr II/01/2019 w sprawie przyjęcia ramowego planu działania oraz rocznego planu finansowego na 2020r

– załącznik nr 2 do Uchwały Nr I/01/2019

Uchwała Nr II/02/2019 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej