Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach mazurskiej pętli rowerowej

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach mazurskiej pętli rowerowej – Gmina Pisz

Numer referencyjny: WJM.271.1.2020

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2020/S 073 – 173790 z dnia  14.04.2020r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej – Gmina Pisz.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: 
https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList_publicloggedin 
w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówiający zamierza ubiegać się o współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT