Odwożenie uczniów spod Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 17 października 2019r do 16 stycznia 2020r

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Gmina Mikołajki: Odwożenie uczniów spod Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 17 października 2019r do 16 stycznia 2020r (Link do strony z publikacją ogłoszenia)

Dotyczy projektu pn.: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.