Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej

Numer referencyjny: WJM.271.4.2020

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2020/S 187-448434 z dnia  25.09.2020 r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 18 688 m o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem:
https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/publicpzp/current/listUSER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList  
w zakładce „Aktualne

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.