Ogłoszenie o zamówieniu – nadzór inwestorski i autorski nad robotami budowlanymi zadania: przebudowa nabrzeża jeziora niegocin od kanału giżyckiego do molo

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Nadzór inwestorski i autorski nad robotami budowlanymi zadania: Przebudowa nabrzeża Jeziora Niegocin od Kanału Giżyckiego do molo poprzez przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku w ramach projektu pn. “Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego naKanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”.

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku. Link do strony z ogłoszeniem