Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. “Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego” gmina Ryn oraz Miłki, pow. giżycki,woj. warmińsko – mazurskie

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego” gmina Ryn oraz Miłki, pow. giżycki,woj. warmińsko – mazurskie

Link do pełnej dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej Zamawiającego: 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4298,Pelnienie-Nadzoru-Inwestorskiego-przy-realizacji-inwestycji-pn-quotPrzebudowa-i-.html