Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo”, gmina Ryn oraz Miłki, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie w ramach projektu pn. “Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mokołajek do Giżycka”.

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu znajduje się na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie / Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Link do strony z ogłoszeniem

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.