Ogłoszenie o zamówieniu – remont dróg szutrowych z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi w ramach mazurskiej pętli rowerowej

Remont dróg szutrowych z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi w ramach mazurskiej pętli rowerowej

Numer referencyjny: WJM.271.10.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 204 – 495534 z dnia  22.10.2019r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje remont dróg szutrowych z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: (link do strony z ogłoszeniem)  

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.