Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Remont dróg szutrowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej

Numer referencyjny: WJM.271.7.2020

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2020/S 188-453136 z dnia  28.09.2020 r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje remont dr5óg szutrowych z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi o łcznej długości 9 915 m.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem:
https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList 
w zakładce „Aktualne”

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.