Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – budowa 18 miejsc obsługi rowerzystów (mor) oraz 7 wież widokowych na trasie mazurskiej pętli rowerowej

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Budowa 18 miejsc obsługi rowerzystów (mor) oraz 7 wież widokowych na trasie mazurskiej pętli rowerowej

Numer referencyjny: WJM.271.7.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 119-290908 z dnia  24.06.2019r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę 18 Miejsc Obsługi Rowrzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.