Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – przebudowa i umocnienie kanałów

Przebudowa i umocnienie kanałów: 1) Kanału Tałckiego w km 33+00 – 34+60, 2) Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 – 36+57, 3) Kanału Mioduńskiego w km 37-05 – 38+97 w ramach projektu pn. “Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mokołajek do Giżycka”.

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu znajduje się na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie / Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Link do strony z ogłoszeniem

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.