Ogłoszenie w sprawie sposobu publikacji informacji o prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowaniach wymagających publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.