Dokumentacja przetargowa na zaprojektowanie, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego (Mikołajki) oraz do co najmniej 30 miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego publikacji w formie folderu promocyjnego (3 edycje) oraz wizytówki inwestycyjnej wielojęzycznej (1 edycja) dostępna jest na stornie internetowej

https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22851