Przedstawiamy informację o zamiarze realizacji przez LGD "Mazurskie Morze" operacji własnej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Podmioty zainteresowane realizacją zadania mogą dokonać zgłoszenia do 24 sierpnia br. do godz. 12.00.

W dniu czerwca 2018 roku przedstawiciele LGD „Mazurskie Morze” uczestniczyli w „Święcie Rybaka” w Orzyszu. Każdy zainteresowany miał możliwość uzyskania informacji na temat działalności Stowarzyszenia oraz wzięcia udziału w konkursie z nagrodami, gdzie mógł sprawdzić swoją wiedzę o obszarze LGD „Mazurskie Morze”.

Pobierz: 

W wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej przez członków Komisji Oceny projektów projekt spełnił kryteria formalne, merytoryczne ogólne i specyficzne obligatoryjne. Tym samym uzyskał  94,74% maksymalnej liczby punktów.

Przedmiotem projektu jest budowa w Orzyszu nad Jeziorem Orzysz kempingu w formie miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Infrastruktura umożliwi obozowanie w formie miejsc postojowych o pow. min. 50m2 dla 17 kamperów, wyposażonych w przyłącza do prądu, wody czystej, tzw. wody szarej, internet. Zakończenie inwestycji planowane jest na marzec 2019 roku.

Wartość projektu: 1,16 mln

Kwota dofinansowania: 941, 7 tys.

Pobierz:

ZAPROSZENIE

na konsultacje indywidualne i szkolenia z zakresu tworzenia produktów turystycznych realizowane w ramach projektu współpracy pt. Markowy Produkt Turystyczny poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte PROW 2014-2020

Produkt turystyczny to wszystkie dobra, jak i usługi nabywane przez konsumenta/odwiedzającego turystę w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania, miejsca, atrakcje turystyczne, infrastruktura.

 Lp.  Nazwa zadania  Ilość dni trwania szkolenia Lokalizacja  Termin 
 1.  Spotkanie rekrutacyjne  1 dzień  Elbląg  czerwiec 2018
 2.  Konsultacje indywidualne ofert produktów turystycznych  -  -  czerwiec- sierpień 2018
 3.  Wykłady i warsztaty - tworzenie ;produktów turystycznych  2 dni  Dworek Sople, Gmina Małdyty  wrzesień 2018
 4.  Wykłady i warsztaty - opracowanie szkieletowych produktów turystycznych  2 dni  Dworek Sople, Gmina Małdyty  październik 2018
 5.  Warsztaty z przygotowania do sprzedaży ofert produktów turystycznych  2 dni  Dworek Sople, Gmina Małdyty  listopad 2018

program rozwoju obszarow wiejskich