Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Stanica wędkarska “Rybakówka Klusy” – wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego.

Działalność znajduje się nad jeziorem Lipińskim. Oferuje miejsca pobytowe oraz jest związana z wynajmem sprzętu głównie pływającego nie generujące hałasu ani spalin tj. rowery, łódki, kajaki i rowery wodne. Sprzęt wynajmowany jest wędkarzom jak i osobom preferującym aktywny wypoczynek nad wodą. Celem działalności jest wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców.

Koszty kwalifikowalne operacji: 37 969,00zł, Kwota pomocy: 17 930,00zł

Gospodarstwo Rybackie “Śniardwy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wyposażenie gospodarstwa w altanę, plac zabaw i 6 rowerów turystycznych w celu stworzenia ośrodka kompleksowej obsługi turystycznej.

Operacja realizowana w gospodarstwie na terenie brygady w Głodowie. W Gospodarstwie wybudowana została altana, plac zabaw dla dzieci oraz został zakupiony sprzęt turystyczny, czyli 6 rowerów. Celem jest dywersyfikacja działalności gospodarstwa i dynamizacja dochodów z obsługi turystyki.

Koszty kwalifikowalne operacji: 37 998,52, kwota pomocy: 18 999,00.

POWIAT PISKI – Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu. Przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu powstała siłownia zewnętrzna typu street workout. Znajduje się w pobliżu budynków mieszkalnych, co daje łatwy i szybki dostęp. Znajduje się tam również aleja wypoczynkowa z elementem edukacyjnym o bogactwie rybnym mazurskich akwenów wodnych.

Koszty kwalifikowalne operacji: 97 894,65zł,  kwota pomocy: 83 210,00zł

Powiat Mrągowski – Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo. Pomost wykonany na jeziorze Probarskim. Jest w kształcie odwróconej litery „U”. Maksymalna głębokość od poziomu pomostu do dna wynosi 3,3m. Służy do wędkowania, cumowania, miejsca startu sprzętu pływającego, organizacja współzawodnictwa sportowego, spotkań mieszkańców. Z wybudowanej infrastruktury mogą korzystać wszyscy mieszkańcy i turyści.

Koszty kwalifikowalne operacji: 195 228,49zł, kwota pomocy: 165 944,00zł