Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Mazurskie Morze” powstało, by umożliwić mieszkańcom sześciu gmin leżących wokół jeziora Śniardwy, czyli: Biała Piska, Mikołajki, Orzysz, Piecki, Pisz i Ruciane-Nida, wykorzystanie unijnych środków dostępnych w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Siedzibą stowarzyszenia jest Biuro w Orzyszu.

W 2015 roku powiększyliśmy obszar działania o kolejne gminy – Sorkwity i gminę wiejską Mrągowo.

Celem programu i naszej organizacji jest podniesienie jakości życia na wsi i obszarach wiejskich dzięki oddolnym inicjatywom naszych rolników, mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin. Na ten cel Unia Europejska przekazuje nam około dziewięciu milionów złotych.

Lokalna Grupa Działania jest organizacją szczególną. Z woli ustawodawcy, ma być organizacją prawdziwie apolityczną, transparentną i w pełni reprezentującą interesy wszystkich grup zamieszkujących naszą ziemię. Stąd wśród członków są obecne gminy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, rolnicy i mieszkańcy. Każdy członek ma równe prawa i jeden głos, czy to pojedynczy rolnik czy gmina. Tych wszystkich, których rozpiera energia i chcieliby mieć realny wpływ na przyszłość naszej małej ojczyzny zapraszamy do grona członków.

Każdy mieszkaniec lub organizacja, zarejestrowana na terenie jednej z gmin należących do LGD, może złożyć wniosek o dofinansowanie swojego projektu, który przyczyni się do podniesienia jakości życia na terenie LGD.