Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów złożonych do oceny operacji w ramach naboru 5/2019, Przedsięwzięcie 1.2.4 - podejmowanie działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

Przedstawiamy listy operacji wybranych i nie wybranych do 
dofinansowania w Naborze nr 6/2019 i Nr 7/2019

Nabór Nr 6 w zakresie: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc 
pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

- lista operacji wybranych do dofinansowania

Nabór nr 7 w zakresie: wspieranie różnicowania działalności w ramach 
rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 
życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury

- lista operacji wybranych do dofinansowania

- lista operacji nie wybranych do dofinansowania

Przedstawiamy listy operacji wybranych i nie wybranych do 
dofinansowania w Naborze nr 5/2019

Przedsięwzięcie 1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej 
mikro i małych przedsiębiorstw

- lista operacji wybranych do dofinansowania

- lista operacji nie wybranych do dofinansowania

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej 
w branży opartej o przetwarzanie lokalnych produktów rolnych

- lista operacji wybranych

Przedstawiamy listy operacji wybranych do dofinansowania w 
Naborach nr :

Przedstawiamy listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju ocenionych na posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 20.05.2019r. Operacje zostały przekazane do oceny w zakresie lokalnych kryteriów, która została dokonana 30.05.2019 r.

Wyniki tej oceny zamieścimy w piątek na naszej stronie.

Listy zgodności z LSR:

program rozwoju obszarow wiejskich