Dnia 12. 08 2023, przy siedzibie LGD Mazurskie Morze, na Leśnej 22,  odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Aktywizacji  i Współpracy „Mazurska Zagroda” w Orzyszu, która zostało wybudowana w ramach projektu współpracy „Turystyczne Zagrody Edukacyjne” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Mazurskie Morze oraz Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita kwota dofinansowania projektu  to 1 111 574,00 zł

Wydarzenie rozpoczęło się przywitaniem zaproszonych gości, po którym nastąpiła konferencja zorganizowana przez LGD Mazurskie Morze. Uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji dotyczących  realizacji projektu oraz  idei funkcjonowania zagród edukacyjnych na przykładzie Zagrody Edukacyjnej „Ziołowy Dzbanek” Ewy i Waldemara Nisiewicz. Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi,  a tym samym otwarcie obiektu oraz rozpoczęcie imprezy towarzyszącej, czyli Festiwalu Mazurskich Tradycji Rybackich.  Była okazja do zwiedzenia obiektu, udziału w pokazach i warsztatach, degustacji oraz do kuluarowych rozmów, przy poczęstunku i kawie.