Statut Stowarzyszenia

Na stronie publikowane są informacje dotyczące Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które powstało 5 listopada 2014 roku w Giżycku. W skład stowarzyszenia weszło 12 sąsiadujących ze sobą gmin: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki, Gmina Miłki, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Gmina Pozezdrze, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Ryn i Gmina Węgorzewo oraz Powiat Giżycki i Piski. Do Stowarzyszenie dołączyli: Powiat Węgorzewski oraz Powiat Mrągowski. Stowarzyszenie WJM 2020 jest powołane dla wsparcia realizacji założeń i działań wynikających ze Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, samorządności lokalnej, wymiany doświadczeń, ochrony wspólnych interesów członków, promocji ich osiągnięć oraz wspierania rozwoju gospodarczego.

Głównym celem działania Stowarzyszenia WJM 2020 jest ubieganie się o środki z funduszy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Biuro Stowarzyszenia zostało zlokalizowane w siedzibie Centrum Kultury “Kłobuk” w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 6.