W terminie od 29.08-12.10.2022 r. przeprowadziliśmy 8 spotkań z mieszkańcami obszaru LGD „Mazurskie Morze” na których omówiliśmy podstawowe informacje zawarte w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W drugiej części spotkań pracowaliśmy razem nad określeniem potencjału obszaru, jego zasobów, szans i zagrożeń. Ostatnim punktem programu spotkań było spisanie propozycji działań, które zdaniem mieszkańców mogłyby być realizowane przy wsparciu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.  

Zapraszamy do wypełniania ankiety zamieszczonej na naszej stronie. W listopadzie przedstawimy wnioski ze spotkań i ankiet i pierwszą propozycję strategii. Wtedy ponownie zaprosimy do opiniowania dokumentu.

 

W dniu 10 października 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Mazurskie Morze”. Głównym punktem posiedzenia była ewaluacja LSR na lata 2014-2020. Spotkanie zostało  przeprowadzone przez eksperta Annę Mówińską, która na nasze zlecenie opracowuje ewaluację zewnętrzną Strategii. Dyskusja na temat ewaluacji stanowiła również punkt wyjścia do rozmowy nad wyborem obszarów, które powinny uzyskać wsparcie w ramach opracowywanej obecnie Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2030.

 

Szanowni Państwo,

12 października o godz.16:30 odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Tym razem zapraszamy do Pisza do Urzędu Miejskiego na ul. Gustawa Gizewiusza 5. Opracowany wspólnie dokument będzie podstawą do ubiegania się przez LGD Mazurskie Morze o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskane środki będą przeznaczone na dofinansowywanie projektów składanych przez osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i samorządy. Uczestnicząc w spotkaniach możesz wpłynąć na kształt przyszłej strategii i przeznaczenie pozyskiwanych środków. Serdecznie zapraszamy.

Dariusz Kizling

Prezes Zarządu LGD MM

Szanowni Państwo,

już w poniedziałek 19 września o godz.16:30 odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Tym razem zapraszamy do Mrągowa do Urzędu Gminy na ul. Królewiecką 60A. Opracowany wspólnie dokument będzie podstawą do ubiegania się przez LGD Mazurskie Morze o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskane środki będą przeznaczone na dofinansowywanie projektów składanych przez osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i samorządy. Uczestnicząc w spotkaniach możesz wpłynąć na kształt przyszłej strategii i przeznaczenie pozyskiwanych środków. Serdecznie zapraszamy.

Dariusz Kizling

Prezes Zarządu LGD MM

Szanowni Państwo,

już dziś 14 września o godz.16:30 odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Tym razem zapraszamy do Sorkwit do Urzędu Gminy na ul. Olsztyńskiej 16A. Opracowany wspólnie dokument będzie podstawą do ubiegania się przez LGD Mazurskie Morze o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskane środki będą przeznaczone na dofinansowywanie projektów składanych przez osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i samorządy. Uczestnicząc w spotkaniach możesz wpłynąć na kształt przyszłej strategii i przeznaczenie pozyskiwanych środków. Serdecznie zapraszamy.

Dariusz Kizling

Prezes Zarządu LGD MM

Szanowni Państwo,

już w środę 15 września o godz.16:30 odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Tym razem zapraszamy do Piecek do Urzędu Gminy na ul. Zwycięstwa 34. Opracowany wspólnie dokument będzie podstawą do ubiegania się przez LGD Mazurskie Morze o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskane środki będą przeznaczone na dofinansowywanie projektów składanych przez osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i samorządy. Uczestnicząc w spotkaniach możesz wpłynąć na kształt przyszłej strategii i przeznaczenie pozyskiwanych środków. Serdecznie zapraszamy.

Dariusz Kizling

Prezes Zarządu LGD MM

program rozwoju obszarow wiejskich